Mobirise


Hulpverlening

Waar kry ek hulp?

Besoek die hoofkantoor in Steadlaan 246, Queenswood. Daar sal eers met u gesels word om die nood aan te hoor, en ook 'n huisbesoek word afgelê.

Wat word benodig?

Indien u kwalifiseer om gehelp te word moet u die volgende dokumentasie saam bring. U identiteits-dokument, bewys van adres, enige inkomstes (bv. salaris of SASSA). Alle bewyse van uitgawes.

Hoofkantoor

Steadlaan 246
Queenswood
Pretoria

Kontakbesonderhede

Epos: [email protected]

 

Tel: 012 755 8202 

HTML Generator